Skip to main content

ใช้ Duplicati สำรองข้อมูลด้วย

Duplicati เป็นซอฟท์แวร์ Bakcup แบบโอเพ่นซอร์สฟรีที่ให้คุณสร้างข้อมูลสำรองของ File และ Folder และจัดเก็บไว้ในตำแหน่งต่างๆ รวมถึงที่เก็บข้อมูลในเครื่อง ( Local ) เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ( Remote Location ) และบริการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud)

หากต้องการใช้ Duplicati คุณต้องติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน ดูคำแนะนำในการติดตั้งได้ที่ https://www.duplicati.com/download

เมื่อติดตั้ง Duplicati แล้ว คุณสามารถใช้เพื่อสร้างการสำรองไฟล์และไดเร็กทอรีของคุณโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

     1. เปิด Duplicati แล้วคลิกปุ่ม "เพิ่มข้อมูลสำรอง"
     2. เลือก File/Folder ที่คุณต้องการ Backup
     3. เลือกปลายทางสำหรับการสำรองข้อมูล ซึ่งอาจเป็นโฟลเดอร์ในเครื่อง ไดรฟ์เครือข่าย หรือบริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive หรือ Amazon S3 ก็ได้
     4. เลือกกำหนดการสำรองข้อมูลและตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้ เช่น การเข้ารหัสหรือการบีบอัด
     5. คลิกปุ่ม "เริ่มการสำรองข้อมูล" เพื่อเริ่มกระบวนการสำรองข้อมูล

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ Duplicati ได้ที่ https://www.duplicati.com/